Vedenjsko-kognitivna terapija

Kaj je VKT?
Vedenjsko-kognitivna terapija.

psihološko svetovanje za pare, partnerska terapija, vedensko-kognitivna terapija

Evropsko združenje za vedenjsko kognitivne terapije (ang. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) VKT opredeljuje kot:

Vedenjske in kognitivne psihoterapije – VKT so psihološki pristopi, ki so zasnovani na znanstvenih dognanjih in so, glede na rezultate raziskav, učinkoviti v reševanju širokega spektra težav. Pri VKT klient in terapevt sodelujeta z namenom prepoznavanja in razumevanja problemov v smislu odnosa med mislimi, čustvi in vedenjem. Pristop se običajno osredotoča na klientove težave »tukaj in zdaj« in se usmerja na to, da terapevt in klient razvijeta skupen pogled na problem posameznika. To nato vodi do identifikacije personaliziranih, časovno omejenih terapevtskih ciljev in strategij, ki se tekom terapije nenehno preverjajo (kontinuirano pregledujejo in evaluirajo). Vedenjsko kognitivni terapevti delajo s posamezniki, družinami in skupinami. Vedenjsko-kognitivna terapija se lahko uporablja v nudenju pomoči komurkoli, ne glede na sposobnosti, kulturo, raso, spol ali spolno orientacijo. Bistvo VKT je v tem, da terapevti skušajo pomagati klientom pri doseganju želenih sprememb v razmišljanju, čustvovanju in vedenju.

Vedenjske in kognitivne psihoterapije se lahko uporabljajo samostojno ali pa v kombinaciji z zdravili, odvisno od intenzitete in narave določenega klientovega problema.

Na naše vedenje vplivajo naše misli

Ljudje se pogosto ne zavedamo, kako močan vpliv lahko imajo naše misli na naša čustva in vedenje.

Vedenjski del VKT pristopa je osnovan na predpostavki, da je vedenje naučeno, kar pomeni, da se lahko motečega vedenja odučimo in se naučimo bolj funkcionalnega vedenja

Posledice vedenja so tiste, ki narekujejo, ali se bo določeno vedenje utrjevalo (nadgrajevalo) ali oslabilo (kaznovalo). Pri VKT sta sicer vedenjski in kognitivni vidik med seboj tesno povezana – s spremembo svojih misli vplivamo na naše vedenje, hkrati pa lahko s spremembo vedenja vplivamo na naš način mišljenja.

Kaj so najpomembnejše prednosti VKT?

Posameznemu terapevtskemu pristopu podelijo status priznanja predvsem raziskave o učinkovitosti; vedenjsko-kognitivna terapija je dokazano učinkovita pri obravnavi različnih motenj.

Najpomembnejša značilnost VKT je, da je usmerjena v sedanjost, v reševanje konkretnih težav, ki jih ima posameznik. Ta je med terapijo aktiven in v njej ves čas sodeluje. 

Učinkovitost

Struktura

Aktivnost

Veščine

Vedenjsko kognitivna terapija je strukturirana, kar pomeni, da sta zgradba posameznih srečanj in zgradba terapije kot celote natančno določeni. Časovno je omejena na približno deset do petindvajset terapevtskih ur (oziroma po potrebi).

Cilj VKT pristopa je posameznika opremiti z veščinami, da si lahko z znanjem prepoznavanja in spreminjanja nefunkcionalnih miselnih in vedenjskih vzorcev pomaga tudi sam.

Kaj so najpomembnejše prednosti VKT?

Učinkovitost

Posameznemu terapevtskemu pristopu podelijo status priznanja predvsem raziskave o učinkovitosti; vedenjsko-kognitivna terapija je dokazano učinkovita pri obravnavi različnih motenj.

Aktivnost

Najpomembnejša značilnost VKT je, da je usmerjena v sedanjost, v reševanje konkretnih težav, ki jih ima posameznik. Ta je med terapijo aktiven in v njej ves čas sodeluje. 

Struktura

Vedenjsko kognitivna terapija je strukturirana, kar pomeni, da sta zgradba posameznih srečanj in zgradba terapije kot celote natančno določeni. Časovno je omejena na približno deset do petindvajset terapevtskih ur (oziroma po potrebi).

Veščine

Cilj VKT pristopa je posameznika opremiti z veščinami, da si lahko z znanjem prepoznavanja in spreminjanja nefunkcionalnih miselnih in vedenjskih vzorcev pomaga tudi sam.

Pri kakšnih vrstah težav lahko pomaga vedenjsko-kognitivna terapija?

O vedenjskih in kognitivnih terapijah so bile izvedene obsežne raziskave, ki so pokazale, da je VKT pristop učinkovit zlasti za:

 • anksiozne motnje
 • depresivne motnje
 • panični napadi
 • fobije
 • sindrom kronične utrujenosti
 • obsesivno kompulzivna motnja
 • motnje prehranjevanja
 • težave s spolnostjo in odnosi
 • težave pri otrocih in mladostnikih
 • težave z navadami (npr. tiki)
 • jeza / jezavost
 • težave z drogami ali alkoholom
 • shizofrenija in psihoza
 • učne težave
 • bipolarna motnja
 • posttravmatska stresna motnja
 • motnje spanja
vedenjsko kognitivna terapija