Psihološko svetovanje & psihoterapija

Kaj je psihološko svetovanje in psihoterapija?

Psihološko svetovanje in psihoterapija sta strokovna pristopa za obravnavo psihičnih težav s psihološkimi metodami. Med terapevtom in klientom se vzpostavi terapevtski odnos, v katerem terapevt uporablja uveljavljene metode in tehnike s ciljem razumevanja in izboljšanja klientovih težav ter veščin za reševanje problemov, izboljšanje psihičnega stanja, kvalitete življenja in odnosov.

psihološko svetovanje in psihoterapija

Psihološko svetovanje in psihoterapija posameznikom pomagata pri:

 • soočanju s stresnimi situacijami (težave v službi, šoli)
 • težavah s preobremenjenostjo, izčrpanostjo ali izgorelostjo
 • sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev
 • premagovanju čustvenih stisk
 • premagovanju depresivnih in anksioznih stanj
 • samopoškodbenem vedenju
 • težavah z odvisnostmi (alkohol, droge, igre na srečo …)
 • težavah s samopodobo
 • težavah z motivacijo
 • delovno/šolsko uspešnostjo
 • soočanju s procesom žalovanja
 • reševanju konfliktov (s pomembnimi drugimi ali s samim seboj)
 • razreševanju partnerskih težav
 • premagovanju zahtev družbe in njenih pričakovanj
 • kariernem usmerjanju

Osnova psihološkega svetovanja in psihoterapije je zaupanje med terapevtom in klientom

Kako potekata psihološko svetovanje in psihoterapija?

Psihološko svetovanje in psihoterapija lahko trajata od nekaj tednov do nekaj mesecev. Včasih posamezniku zadostujejo tudi od dva do tri srečanja, običajno pa je srečanj med deset in petindvajset; odvisno od težave in sodelovanja klienta. Srečanja trajajo 50 min, in sicer enkrat tedensko (oziroma po dogovoru), v zaključni fazi pa se obiski vrstijo na 14 dni ali redkeje.

Opredelitev problema in postavljanje ciljev
01
Opredelitev problema in postavljanje ciljev
Na prvem srečanju terapevt in klient opredelita problem in zastavita cilje - zakaj posameznik prihaja na obravnavo, kaj si želi spremeniti in kaj doseči.
Vpogled v stiske
02
Vpogled v stiske
V procesu terapije klient govori o svojih odnosih, čustvih, mislih in vedenju – s tem se razkriva terapevtu, hkrati pa svoje stiske bolje razume tudi sam. Tako dobiva širši vpogled v svoje težave, medtem ko ga terapevt pri tem podpira in usmerja pri razmišljanju, razumevanju in razreševanju.
Razbremenitev in opolnomočenje
03
Razbremenitev in opolnomočenje
Klient se opolnomoči z novimi strategijami reševanja težav, poleg tega pa tudi razbremeni in se počuti slišanega, kar je prvi in izjemno pomemben korak k boljšemu počutju in reševanju stiske posameznika.
Naučene strategije samostojnosti
04
Naučene strategije samostojnosti
Cilj VKT pristopa je, da se klient nauči novih tehnik in pristopov k reševanju problemov in je ob tem samostojen v tolikšni meri, da za nadaljnje optimalno funkcioniranje v življenju več ne potrebuje terapevtove pomoči.
psihološko svetovanje in psihoterapija

Psihoterapevt delo opravlja tudi, ko ni v neposrednem stiku s klientom

Terapevti dela ne opravljamo le takrat, ko je pred nami klient, ki je prišel na psihološko obravnavo; naše delo zajema tudi čas, ki ga namenimo pripravi na posamezno srečanje in čas, ko urejamo zapiske o posameznem srečanju, iščemo nove informacije in načine reševanja problema – specifično in posebej za vsako težavo, za vsakega klienta.