Psihološko svetovanje in psihoterapija za mladostnike

Mladostniki se zaradi specifik svojega razvojnega obdobja in življenjskih izzivov, s katerimi se soočajo, mnogokrat znajdejo v situaciji, kjer je njihovo mišljenje, čustvovanje ali vedenje obremenjeno. 

Učne težave, razvojne specifike mladostništva, depresivnost ali/in anksioznost, samopoškodbeno vedenje, ljubezenska vprašanja, karierne izbire, samopodoba, zahteve družbe in vrstniških skupin lahko mladostniku ali mladostnici povzročajo precejšnjo stisko.

Ko mladostniki svojih težav ne morejo rešiti sami ali s pomočjo staršev/prijateljev, je zanje priporočljiv obisk psihologa, ki se z njimi pogovori in jih usmeri v večjo funkcionalnost njihovega vedenja in psihičnega delovanja.

psihološko svetovanje za mladostnike

Značilnosti psihološkega srečanja

Psihologija Zidanšek v obravnavo sprejema posameznike, ki so starejši od 12 let. Obravnave so sestavljene iz individualnih obravnav in obravnav skupaj s starši.

Trajanje srečanja

Srečanje traja
50 minut.

Pogostost srečanja

Sprva 1-krat tedensko, nato redkeje (oziroma po potrebi).

Aktivno sodelovanje

Klient je v terapijo aktivno vključen in jo sooblikuje.