Skupinska terapija

Skupinske terapije se izvajajo na dva tedna, torej dvakrat mesečno (če je prijavljenih vsaj 5 oseb), in sicer v izbranem terminu. Teme se od srečanja do srečanja razlikujejo: lahko so splošne ali specifične (npr. žalovanje, ljubosumje, stres, motivacija, depresija, anksioznost, karierne odločitve itd.), odvisno od udeležencev in dogovora.

Skupinska oblika terapije je dokazano učinkovita pri zdravljenju številnih duševnih težav, vključno z anksioznostjo, depresijo, izgorelostjo, težavah v odnosih, odvisnostmi in drugimi težavami, ki se najpogosteje pojavljajo v populaciji.

Koristi skupinske psihoterapije so številne in dobro dokumentirane. Nekatere izmed ključnih prednosti skupinske terapije so: podpora terapevtske skupine, v katero je klient vključen, sprejemanje, razumevanje lastnih težav ob podpori skupine in terapevta, izboljšanje komunikacijskih sposobnosti in višja samozavest.

Poleg tega lahko skupinska terapija udeležencem predstavi nove sposobnosti za spoprijemanje s stresom, nove načine reševanja problemov in soočanja s čustvenimi obrmenitvami.

Več informacij lahko preberete na blogu: Skupinska psihoterapija in njene prednosti

Značilnosti psihološkega srečanja

Terapije potekajo v živo, ob strinjanju vseh članov skupine pa lahko tudi online, in sicer preko aplikacije Google Meet. Predprijave na skupinske terapije so obvezne, cena je 35 eur/osebo za posamezno srečanje.

Zaradi zagotavljanja zaupnosti vsi sodelujoči pred začetkom sodelovanja podpišejo dokument Terapevtski delovni dogovor, ki določa pogoje sodelovanja (zaupnost, nerazkrivanje infromacij in podatkov, delovanje skupine, udeležba na srečanjih itd.).

Trajanje srečanja

Srečanje traja
90 minut.

Pogostost srečanja

Srečanja potekajo
enkrat na 14 dni.

Aktivno sodelovanje

Člani skupine v terapiji aktivno sodelujejo.

Prijava na skupinsko terapijo

Termini prihajajočih terapij:
vsak drugi ponedeljek, med 18.00h in 19.30h