Psihološko svetovanje in psihoterapija za odrasle

Psihološko svetovanje in psihoterapija sta primerna za odrasle posameznike, ki si skupaj s terapevtom želijo odgovoriti na pomembna življenjska vprašanja, izboljšati funkcionalnost svojega vedenja ali čustvovanja, se želijo bolje soočati s stresnimi situacijami, izgorelostjo ali žalovanjem, potrebujejo pomoč pri kariernem usmerjanju, reševanju konfliktov …

Klient se v procesu terapije priuči veščin, s katerimi si lahko v prihodnosti pomaga sam (brez pomoči terapevta), in sicer se opremi z znanjem prepoznavanja in spreminjanja nefunkcionalnih misli ter vedenj in s pristopi konstruktivnega reševanja težav.

psihološko svetovanje in psihoterapija

Značilnosti psihološkega srečanja

Trajanje srečanja

Srečanje traja
50 minut.

Pogostost srečanja

Sprva 1-krat tedensko, nato redkeje (oziroma po potrebi).

Aktivno sodelovanje

Klient je v terapijo aktivno vključen in jo sooblikuje.