skupinska terapija, skupinska psihoterapija

Kaj je skupinska psihoterapija?

Skupinska psihoterapija je vrsta psihoteraveptskega procesa, kjer se srečuje več oseb po vnaprej določenem urniku (ponavadi so srečanja organizirana enrat na tedena ali enkrat na dva tedna, lahko tudi mesečno). Terapije vodi usposobljeni terapevt (psihoterapevt). Ko se skupina oblikuje, se običajno od prvega srečanja dalje redno srečuje v isti zasedbi – to omogoča večjo povezanost, zaupnost in sproščenost članov skupine, ki med seboj delijo spodbudne misli, lastne izkušnje, lahko tudi konkretne nasvete oz. svoja mnenja o določeni težavi. Poleg omenjenih zaprtih skupin obstajajo še terapevtske skupine, ki so pol-odprte ali odprte, v katerih se člani menjujejo po določenem zaporedju. Obiskovanje skupinske terapije lahko traja nekaj mesecev ali celo let, odvisno od vrste skupine, organiziranosti, pogostosti in namena obiska.

Kakšne so prednosti?

Skupinska oblika terapije je dokazano učinkovita pri zdravljenju številnih duševnih težav, vključno z anksioznostjo, depresijo, izgorelostjo, težavah v odnosih, odvisnostmi in drugimi težavami, ki se najpogosteje pojavljajo v populaciji.

Koristi skupinske psihoterapije so številne in dobro dokumentirane. Nekatere izmed ključnih prednosti skupinske terapije so: podpora terapevtske skupine, v katero je klient vključen, sprejemanje, razumevanje lastne težave (in drugih) ob podpori skupine in terapevta, izboljšanje komunikacijskih sposobnosti in višja samozavest. Poleg tega lahko skupinska terapija udeležencem predstavi nove sposobnosti za spoprijemanje s stresom, nove načine reševanja problemov in soočanja s čustvenimi obrmenitvami.

Navajamo nekaj konkretnih raziskav:

 1. Več socialne opore:
  Skupinska terapija zagotavlja občutek skupnosti in socialne opore za posameznike, ki jo obiskujejo – tako se lahko počutijo manj osamljene v svojih težavah. Udeleženci se lahko povežejo z drugimi posamezniki, ki imajo podobne izkušnje, kar lahko zmanjša občutke sramu in osamljenosti (Yalom in Leszcz, 2020).
 2. Izboljšane komunikacijskih sposobnosti:
  V skupinski terapiji udeleženci dobijo priložnost, da trenirajo in izboljšujejo svoje komunikacijske spretnosti. Avtorji Burlingame, Strauss in Joyce (2013) poročajo, da lahko skupinska terapija učinkovito izboljša komunikacijske spretnosti posameznika, saj se ta nauči, kako se učinkoviteje izražati, aktivno poslušati in dajati konstruktivno povratno informacijo.
 3. Boljša samopodoba:
  Skupinska terapija udeleženca spodbuja k razmisleku o svojih lastnih mislih, čustvih in vedenjih, kar lahko vodi do globljega razumevanja sebe in drugih. To spodbuja osebno rast, premagovanje čustvenih stisk in izboljšuje samopodobo (Yalom in Leszcz, 2020).
 4. Dokazana učinkovitost:
  Skupinska psihoterapija se je izkazala za učinkovito pri zdravljenju različnih zdravstvenih stanj, vključno z najbolj razširjenimi motnjami v populaciji – depresijo in anksioznostjo (Andersson in Cuijpers, 2009). Avtorji so ugotovili, da je skupinska psihoterapija pri zdravljenju depresije enako učinkovita kot individualna terapija.

Lahko skupinsko psihoterapijo kombiniram z drugimi pristopi?

Skupinska psihoterapija se lahko kombinira tudi z drugimi oblikami zdravljenja, in sicer z obiskovanjem individualne terapije ali medikamentozno terapijo (zdravila). Kombinacija omogoča celovitejše in učinkovitejše zdravljenje ter hitrejšo pot do izboljšanja stanja posameznika.

Če povzamemo, je skupinska psihoterapija primerna za zdravljenje širokega spektra psiholoških težav in temelji na dokazano učinkovitih metodah in tehnikah.

S številnimi koristmi, ki jih ima, lahko skupinska terapija posameznikom zagotovi podporo, razumevanje in strategije, ki jih potrebujejo za premagovanje izzivov, vezanih na njihovo duševno zdravje, in vodi do višjega psihološkega blagostanja.

Kako skupinske psihoterapije potekajo pri Psihologiji Zidanšek?

Srečanja so organizirana dvakrat mesečno (na 14 dni) ob izbranem terminu, eno srečanje traja 90 minut. Skupina se oblikuje za najmanj 10 srečanj, lahko tudi več (odvisno od dinamike skupine in želje udeležencev).

Število udeležencev na skupino: 5-7 oseb.
Cena na srečanje: 35 eur/osebo.

Več informacij in prijave

PRIJAVE


Viri:

 1. Andersson, G. in Cuijpers, P. (2009). Internet-Based and Other Computerized Psychological Treatments for Adult Depression: A Meta-Analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 38(4), 196–205.
 2. Burlingame, G. M., Strauss, B. in Joyce, A. S. (2013). Change mechanisms and effectiveness of small group treatments. In M. J. Lambert (ur.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (6. izd., 640-689). John Wiley & Sons.
 3. Yalom, I. D. in Leszcz, M. (2020). The theory and practice of group psychotherapy (6. izd.). Basic Books.
 4. 7 Benefits of Group Therapy for Treatment of Anxiety (https://www.rtor.org/2019/11/20/group-therapy-for-anxiety/)
 5. Understanding Group Therapy: By Psychology Today (https://growththruchange.com/2018/05/18/806/)