zinanji psiholog za zaposlene v podjetju

Zakaj bi podjetja morala vlagati v zunanje psihološke storitve za svoje zaposlene?

Raziskave kažejo, da so zadovoljni in zdravi zaposleni bolj produktivni ter bolj pripadni svojemu delu in podjetju.

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je pomembno zagotoviti, da so zaposleni motivirani, zadovoljni in se dobro počutijo na delovnem mestu.

Zunanji psiholog za zaposlene v podjetju lahko igra ključno vlogo pri izboljšanju duševnega zdravja in blagostanja zaposlenih, s čimer lahko izboljša učinkovitost in uspešnost podjetja.

Kako lahko zunanji psiholog sodeluje s podjetjem?

Zunanji psiholog ali psihologinja in podjetje lahko sodelovanje oblikujejo na različne načine, odvisno od potreb in ciljev podjetja; pomembno je upoštevati specifike podjetja in zaposlenih. Nekaj primerov sodelovanja:

 1. Anonimno telefonsko svetovanje zaposlenim

Je oblika pomoči in podpore, ki jo psiholog zagotavlja preko telefona. Namenjena je zaposlenim, ki se soočajo s stresom, tesnobo, čustvenimi obremenitvami ali drugimi težavami, ki vplivajo na njihovo delovno uspešnost ali splošno dobro počutje.

Pri anonimnem telefonskem svetovanju lahko zaposleni pokliče in se individualno pogovori s psihologom, ki posluša in nudi podporo ter svetovanje glede obravnavane teme. Pomembno je poudariti, da je ob tem zagotovljena popolna anonimnost, kar pomeni, da psiholog identitete osebe, ki se pogovarja z njim, ne razkriva podjetju.

Zaposleni se lahko pogovorijo s strokovnjakom brez strahu, da bi bile njihove besede posredovane v podjetje ali da bi to vplivalo na njihovo delovno okolje ali odnose s sodelavci. To lahko poveča zaupanje zaposlenih v podjetje in prispeva k boljšemu počutju ter delovni učinkovitosti.

 1. Individualno svetovanje zaposlenim v živo

Je oblika psihološke pomoči, ki se izvaja v živo, in sicer v terapevtskih prostorih ponudnika psiholoških storitev. Oseba, ki je zaposlena v podjetju, obišče psihologa in se z njim pogovori o svojih težavah ter prejme strokovno pomoč ter podporo.

Psiholog bo s pomočjo psiholoških tehnik in metod pomagal zaposlenemu pri soočanju s stresom, izgorelostjo, osebnimi težavami in drugimi izzivi ter ga usmerjal k izboljšanju duševnega zdravja in počutja.

Individualno svetovanje v živo se prilagodi posameznikovim potrebam in je namenjeno razvijanju tehnik in veščin, ki vplivajo na delovno uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih.

 1. Izvajanje delavnic in usposabljanj

Zunanji psiholog lahko vodi delavnice in usposabljanja za zaposlene, z namenom izboljšanje njihovih veščin vodenja, medosebnih odnosov, motivacije, obvladovanja stresa in drugih ključnih področij, ki prispevajo k učinkovitosti na delovnem mestu.

 1. Sodelovanje v procesu selekcije in razvoja kadrov

Delo psihologa na tem področju zajema izvedbo, analizo in interpretacijo psiholoških testov, intervjujev in ocenjevanj kandidatov, končno pa pomoč pri izbiri najprimernejših kandidatov za posamezno delovno pozicijo. Prav tako lahko psiholog pomaga pri kariernem napredku in osebnem razvoju zaposlenih.

 1. Razvoj in implementacija programov za zadovoljstvo zaposlenih

Psiholog za zaposlene v podjetju lahko svetuje in pomaga pri razumevanju potreb zaposlenih (raziskave in analize potreb zaposlenih v podjetju, da bi bolje razumeli, kaj zaposleni želijo in kaj jih motivira), pri oblikovanju programov, ki bodo ciljno usmerjeni in prilagojeni potrebam zaposlenih ter pri implementaciji teh programov.

Sodelovanje psihologa lahko pomaga izboljšati klimo v podjetju, povečati učinkovitost in zmanjšati stres zaposlenih. Psiholog pomaga pri razvijanju strategij za povečanje delovne motivacije in zadovoljstva zaposlenih, kar pozitivno vpliva na delovno okolje in učinkovitost podjetja kot celote.

 1. Svetovanje podjetju

Psiholog lahko svetuje podjetju pri različnih vprašanjih, kot so denimo razvoj strategij za upravljanje s stresom pri zaposlenih, vodenje težkih pogovorov z zaposlenimi, izboljšanje komunikacije in sodelovanja med zaposlenimi ter obvladovanje drugih področij, ki zahtevajo psihološko znanje in strokovnost.

Vse naštete oblike sodelovanja so prilagodljive in se oblikujejo v dogovoru s podjetjem.

Kakšne so prednosti za podjetje?

pssiholog za zaposlene v podjetju

Za podjetje ima lahko sodelovanje z zunanjim psihologom, na katerega se lahko obrnejo zaposleni, številne prednosti, med katerimi so:

 1. Izboljšanje produktivnosti

Psiholog lahko pomaga zaposlenim pri obvladovanju stresa, anksioznosti, depresije, izgorelosti, pogostih bolniških odsotnosti in drugih težavah, ki vplivajo na njihovo delovno učinkovitost. S tem lahko podjetje izboljša produktivnost svojih zaposlenih.

 1. Zmanjšanje absentizma

Prepoznava vzrokov in dejavnikov, ki vplivajo na absentizem, je ključnega pomena. Psiholog na podlagi tega skupaj s podjetjem pripravlja in izvaja ustrezne preventivne ukrepe. Pomaga tudi pri svetovanju zaposlenim in razvoju programov za izboljšanje njihovega duševnega zdravja ter spodbuja pozitivno delovno okolje.

 1. Zmanjšanje fluktuacije

Psiholog za zaposlene v podjetju sodeluje pri zmanjšanju fluktuacije v podjetju z razumevanjem razlogov, zakaj zaposleni zapuščajo podjetje ter z izvedbo raziskav zadovoljstva zaposlenih. Na podlagi ugotovitev lahko pripravi strategije za izboljšanje delovne klime, motivacije zaposlenih, pomaga pri razvoju kariere in osebnem razvoj.

 1. Izboljšanje medosebnih odnosov in učinkovitejša komunikacija

Z izboljšanjem medosebnih odnosov in komunikacije med zaposlenimi ali med zaposlenimi in vodstvenim kadrom, lahko izboljša delovno vzdušje in zmanjša morebitne napetosti.

 1. Promocija zdravja na delovnem mestu

Psihološka pomoč in sodelovanje z zunanjim psihologom je lahko del promocije zdravja v vašem podjetju.

 1. Ohranjanje ugleda podjetja

Če podjetje skrbi za dobro počutje svojih zaposlenih in jim zagotavlja psihološko pomoč, lahko to izboljša ugled podjetja in privabi nove zaposlene ter stranke.

Mnogo podjetij zunanjo psihološko pomoč za zaposlene omenja v svoji promociji za širšo javnost, saj se zavedajo pomembnosti duševnega zdravja in skrbi za svoje zaposlene.

 1. Svetovalna podpora vodstvenemu kadru

Zunanji psiholog lahko vodstvenemu kadru nudi svetovalno podporo pri vodenju zaposlenih in pri reševanju morebitnih težav med zaposlenimi.

 1. Zmanjšanje stresa

Zunanji psiholog lahko pomaga zaposlenim pri obvladovanju stresa, ki je lahko pogost vzrok za slabše počutje zaposlenih in posledično slabšo delovno učinkovitost.

 1. Povečanje zadovoljstva zaposlenih

Višje zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu za podjetje prinaša številne koristi, saj so srečnejši zaposleni bolj motivirani in produktivni, kar prispeva k povečanju učinkovitosti in uspešnosti podjetja, zmanjšata se absentizem in fluktuacija ter izboljšajo medosebni odnosi in delovna klima.

Zadovoljni zaposleni lahko tudi povečajo ugled podjetja, širijo dobro besedo in privabijo nove kandidate za delo.

 1. Povečanje zadovoljstva zaposlenih

Zaposleni so ključni dejavniki pri ustvarjanju poslovnih rezultatov, zato je pomembno, da so motivirani, zadovoljni in produktivni.

Vas zanima sodelovanje z zunanjim psihologom?

Zunanji psiholog za zaposlene v podjetju je torej dragocen partner za podjetja, ki se zavedajo pomena duševnega zdravja in dobrega počutja svojih zaposlenih.

S prilagojenim pristopom k reševanju psiholoških izzivov vaših zaposlenih lahko Psihologija Zidanšek pomaga pri izboljšanju njihovega počutja in zadovoljstva, kar rezultira v izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti vašega podjetja ter krepitvi njegove konkurenčnosti na trgu.

Če se želite pogovoriti o možnostih za vključitev zunanje psihologinje v vaše podjetje, me lahko kontaktirate na e-mail (info@psihologija-zidansek.si) ali telefonsko številko (068 182 240).

Informacije najdete tudi tukaj.

Veselim se, da bomo lahko skupaj pomagali izboljšati vaše delovno okolje ter krepiti uspešnost vašega podjetja.

Sabina Zidanšek, mag. psih.

Dodatno branje: